Sentral godkjenning av føretak

INGENIØR AARLAND AS

Organisasjonsnummer
979971044
Forretningsadresse
Eidsvågbakken 1, 5105 EIDSVÅG I ÅSANE
Postadresse
Eidsvågbakken 1, 5105 EIDSVÅG I ÅSANE
Antall lønnsmottakere
4
Foretaket har ingen gyldig godkjennelse.

INGENIØR AARLAND AS er godkjent innen følgende områder:
FunksjonFagområdeTiltaksklasse