Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

AUDEN SENDERUD GRAVEMASKINDRIFT AS

Organisasjonsnummer

979940084

Forretningsadresse

Arnsteins veg 2, 2407 ELVERUM

Postadresse

Arnsteins veg 2, 2407 ELVERUM

Antall lønnsmottakere

27

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 22.11.2021–22.11.2024

Godkjent opplæringsbedrift

AUDEN SENDERUD GRAVEMASKINDRIFT AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 1