Central approval for companies

Back to search

AUDEN SENDERUD GRAVEMASKINDRIFT AS

Organizational number

979940084

Business address

Arnsteins veg 2, 2407 ELVERUM

Postal address

Arnsteins veg 2, 2407 ELVERUM

Number of employees

27

The enterprise has central approval

Approval period: 22.11.2021–22.11.2024

Godkjent opplæringsbedrift

AUDEN SENDERUD GRAVEMASKINDRIFT AS is approved in the following areas:

Function Ansvarlig søker

Field area (for alle typer tiltak)

Development class 1

Function Utførende

Field area Veg- og grunnarbeider

Development class 2

Function Utførende

Field area Vannforsynings- og avløpsanlegg

Development class 2

Function Utførende

Field area Riving og miljøsanering

Development class 1