Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

ARK 19 ARKITEKTKONTOR AS

Organisasjonsnummer

978641148

Forretningsadresse

Akersgata 73B, 0180 OSLO

Postadresse

Akersgata 73B, 0180 OSLO

Antall lønnsmottakere

4

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 26.08.2021–26.08.2024

Ansvarsforsikring

Yrkesskadeforsikring

ARK 19 ARKITEKTKONTOR AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Veg, utearealer og landskapsutforming

Tiltaksklasse 2