Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

JOHANNESSEN OG HAGEN AS

Organisasjonsnummer

976203453

Forretningsadresse

Industriveien 39E, 7080 HEIMDAL

Postadresse

Industriveien 39E, 7080 HEIMDAL

Antall lønnsmottakere

22

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 14.08.2023–14.08.2026

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

JOHANNESSEN OG HAGEN AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Murarbeid

Tiltaksklasse 2