Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

JOHANNESSEN OG HAGEN AS

Organisasjonsnummer

976203453

Forretningsadresse

Industriveien 39E, 7080 HEIMDAL

Postadresse

Industriveien 39E, 7080 HEIMDAL

Antall lønnsmottakere

21

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 14.08.2023–14.08.2026

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

JOHANNESSEN OG HAGEN AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Murarbeid

Tiltaksklasse 2