Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

INGENIØRFIRMAET SVENDSEN & CO AS

Organisasjonsnummer

975950530

Forretningsadresse

Hevingen 2, 1739 BORGENHAUGEN

Postadresse

Hevingen 2, 1739 BORGENHAUGEN

Antall lønnsmottakere

11

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 21.12.2023–21.12.2026
INGENIØRFIRMAET SVENDSEN & CO AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Veg, utearealer og landskapsutforming

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Oppmålingsteknisk prosjektering

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Geoteknikk

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 3