Central approval for companies

Back to search

INGENIØRFIRMAET SVENDSEN & CO AS

Organizational number

975950530

Business address

Hevingen 2, 1739 BORGENHAUGEN

Postal address

Hevingen 2, 1739 BORGENHAUGEN

Number of employees

11

The enterprise has central approval

Approval period: 21.12.2023–21.12.2026
INGENIØRFIRMAET SVENDSEN & CO AS is approved in the following areas:

Function Ansvarlig søker

Field area (for alle typer tiltak)

Development class 2

Function Prosjekterende

Field area Veg-, utearealer og landskapsutforming

Development class 3

Function Prosjekterende

Field area Oppmålingsteknisk prosjektering

Development class 3

Function Prosjekterende

Field area Geoteknikk

Development class 1

Function Prosjekterende

Field area Vannforsynings- og avløpsanlegg

Development class 3