Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

ØSTLANDS ENTREPRENØREN AS

Organisasjonsnummer

971005130

Forretningsadresse

Bjerkelundsveien 6, 1358 JAR

Postadresse

Bjerkelundsveien 6, 1358 JAR

Antall lønnsmottakere

10

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 17.04.2023–17.04.2026
ØSTLANDS ENTREPRENØREN AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Landskapsutforming

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Plasstøpte betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 2