Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

FOLLO PROSJEKT AS

Organisasjonsnummer

963058063

Forretningsadresse

Dyrløkkeveien 13, 1448 DRØBAK

Postadresse

Dyrløkkeveien 13, 1448 DRØBAK

Antall lønnsmottakere

3

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 30.09.2021–30.09.2024
FOLLO PROSJEKT AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Veg, utearealer og landskapsutforming

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Oppmålingsteknisk prosjektering

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 2