Central approval for companies

Back to search

FOLLO PROSJEKT AS

Organizational number

963058063

Business address

Dyrløkkeveien 13, 1448 DRØBAK

Postal address

Dyrløkkeveien 13, 1448 DRØBAK

Number of employees

3

The enterprise has central approval

Approval period: 30.09.2021–30.09.2024
FOLLO PROSJEKT AS is approved in the following areas:

Function Ansvarlig søker

Field area (for alle typer tiltak)

Development class 2

Function Prosjekterende

Field area Arkitektur

Development class 1

Function Prosjekterende

Field area Veg-, utearealer og landskapsutforming

Development class 2

Function Prosjekterende

Field area Oppmålingsteknisk prosjektering

Development class 2

Function Prosjekterende

Field area Vannforsynings- og avløpsanlegg

Development class 2