Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

ALSTEN MASKINSTASJON AS

Organisasjonsnummer

959260494

Forretningsadresse

Radåsveien 10, 8803 SANDNESSJØEN

Postadresse

Postboks 52, 8801 SANDNESSJØEN

Antall lønnsmottakere

1

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 29.11.2023–29.11.2026
ALSTEN MASKINSTASJON AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Innmåling og utstikking av tiltak

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Landskapsutforming

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 2