Central approval for companies

Back to search

ALSTEN MASKINSTASJON AS

Organizational number

959260494

Business address

Radåsveien 10, 8803 SANDNESSJØEN

Postal address

Postboks 52, 8801 SANDNESSJØEN

Number of employees

1

The enterprise has central approval

Approval period: 29.11.2023–29.11.2026
ALSTEN MASKINSTASJON AS is approved in the following areas:

Function Utførende

Field area Innmåling og utstikking av tiltak

Development class 1

Function Utførende

Field area Veg- og grunnarbeider

Development class 2

Function Utførende

Field area Landskapsutforming

Development class 2

Function Utførende

Field area Vannforsynings- og avløpsanlegg

Development class 2