Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

A K GRANHEIM AS

Organisasjonsnummer

958633564

Forretningsadresse

Bølerveien 71, 2020 SKEDSMOKORSET

Postadresse

Bølerveien 71, 2020 SKEDSMOKORSET

Antall lønnsmottakere

38

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 12.01.2023–12.01.2026

Godkjent opplæringsbedrift

A K GRANHEIM AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Innmåling og utstikking av tiltak

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Plasstøpte betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 2