Central approval for companies

Back to search

A K GRANHEIM AS

Organizational number

958633564

Business address

Bølerveien 71, 2020 SKEDSMOKORSET

Postal address

Bølerveien 71, 2020 SKEDSMOKORSET

Number of employees

38

The enterprise has central approval

Approval period: 12.01.2023–12.01.2026

Godkjent opplæringsbedrift

A K GRANHEIM AS is approved in the following areas:

Function Ansvarlig søker

Field area (for alle typer tiltak)

Development class 2

Function Utførende

Field area Innmåling og utstikking av tiltak

Development class 1

Function Utførende

Field area Veg- og grunnarbeider

Development class 2

Function Utførende

Field area Vannforsynings- og avløpsanlegg

Development class 2

Function Utførende

Field area Plasstøpte betongkonstruksjoner

Development class 2

Function Utførende

Field area Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Development class 1

Function Utførende

Field area Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner

Development class 1

Function Utførende

Field area Riving og miljøsanering

Development class 2