Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

VENÅSEN RØRSERVICE AS

Organisasjonsnummer

952163353

Forretningsadresse

Hønengata 87, 3515 HØNEFOSS

Postadresse

Postboks 1170 Flattum, 3503 HØNEFOSS

Antall lønnsmottakere

16

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 09.06.2022–09.06.2025

Godkjent opplæringsbedrift

VENÅSEN RØRSERVICE AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Slukkeinstallasjoner

Tiltaksklasse 2