Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

VENÅSEN RØRSERVICE AS

Organisasjonsnummer

952163353

Forretningsadresse

Hønengata 87, 3515 HØNEFOSS

Postadresse

Postboks 1170 Flattum, 3503 HØNEFOSS

Antall lønnsmottakere

16

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 09.06.2022–09.06.2025

Godkjent opplæringsbedrift

VENÅSEN RØRSERVICE AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Slukkeinstallasjoner

Tiltaksklasse 2