Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

ALMÅS MASKIN AS

Organisasjonsnummer

951843741

Forretningsadresse

, 7387 SINGSÅS

Postadresse

, 7387 SINGSÅS

Antall lønnsmottakere

3

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 08.06.2023–08.06.2026
ALMÅS MASKIN AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Landskapsutforming

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 1