Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

MATHISEN AS

Organisasjonsnummer

951648736

Forretningsadresse

Jemtlandsvegen 9, 2383 BRUMUNDDAL

Postadresse

Jemtlandsvegen 9, 2383 BRUMUNDDAL

Antall lønnsmottakere

33

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 30.09.2021–30.09.2024

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

MATHISEN AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Landskapsutforming

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 2