Central approval for companies

Back to search

MATHISEN AS

Organizational number

951648736

Business address

Jemtlandsvegen 9, 2383 BRUMUNDDAL

Postal address

Jemtlandsvegen 9, 2383 BRUMUNDDAL

Number of employees

34

The enterprise has central approval

Approval period: 30.09.2021–30.09.2024

Occupational injury insurance

Liability insurance

Godkjent opplæringsbedrift

MATHISEN AS is approved in the following areas:

Function Utførende

Field area Veg- og grunnarbeider

Development class 2

Function Utførende

Field area Landskapsutforming

Development class 2

Function Utførende

Field area Vannforsynings- og avløpsanlegg

Development class 3

Function Utførende

Field area Riving og miljøsanering

Development class 2