Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

HØNEFOSS RØRLEGGERBEDRIFT AS

Organisasjonsnummer

950349875

Forretningsadresse

Norderhovsgata 21, 3510 HØNEFOSS

Postadresse

Norderhovsgata 21, 3510 HØNEFOSS

Antall lønnsmottakere

14

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 26.06.2023–26.06.2026

Godkjent opplæringsbedrift

HØNEFOSS RØRLEGGERBEDRIFT AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Slukkeinstallasjoner

Tiltaksklasse 3