Central approval for companies

Back to search

HØNEFOSS RØRLEGGERBEDRIFT AS

Organizational number

950349875

Business address

Norderhovsgata 21, 3510 HØNEFOSS

Postal address

Norderhovsgata 21, 3510 HØNEFOSS

Number of employees

14

The enterprise has central approval

Approval period: 26.06.2023–26.06.2026

Godkjent opplæringsbedrift

HØNEFOSS RØRLEGGERBEDRIFT AS is approved in the following areas:

Function Ansvarlig søker

Field area (for alle typer tiltak)

Development class 1

Function Prosjekterende

Field area Sanitærinstallasjoner

Development class 2

Function Prosjekterende

Field area Varme- og kuldeinstallasjoner

Development class 2

Function Utførende

Field area Vannforsynings- og avløpsanlegg

Development class 2

Function Utførende

Field area Sanitærinstallasjoner

Development class 3

Function Utførende

Field area Varme- og kuldeinstallasjoner

Development class 3

Function Utførende

Field area Slukkeinstallasjoner

Development class 3