Sentral godkjenning av føretak

KVALSUND MASKIN & TRANSPORT AS

Organisasjonsnummer
945741929
Forretningsadresse
Rådhusvegen 13, 9620 KVALSUND
Postadresse
Postboks 85, 9621 KVALSUND
Antall ansatte
11

Godkjenningsperiode:
25.11.2015–25.11.2018
Old approved

KVALSUND MASKIN & TRANSPORT AS er godkjent etter tidlegare ordning om sentral godkjenning. Alle føretak som søkjer sentral godkjenning etter 1.1.2016 vil vere del av den nye ordninga.Kva vil det seie å ha sentral godkjenning?Skjul

Kva er sentral godkjenning?

Med sentral godkjenning kan føretaket ditt synleggjere kvalifikasjonane sine ovanfor andre føretak, bestillarar og oppdragsgjevarar. Det vil også framstå som eit seriøst føretak ved at det til ei kvar tid har betalt skatt og avgifter så lenge det innehar godkjenninga. Ein kan også valfritt vise at føretaket er opplæringsbedrift og at det har ansvars- og yrkesskadeforsikring.


Funksjon: Funksjonen eller rolla føretaket har i ei byggjesak (søkjar, prosjekterande, utførande og kontrollerande.

Fagområde: Fagområdet som definerer arbeidet føretaket utfører i ei byggjesak.

Tiltaksklasse: Oppgåver i eit tiltak skal plasserast i tiltaksklasse 1, 2 eller 3. Det er oppgåvens kompleksitet, vanskegrad, og mulige konsekvensar som feil og manglar kan få for helse, miljø og tryggleik, som avgjer tiltaksklassa. Tiltaksklassa avgjer hvilke krav som stillast til kvalifikasjonane i foretaket.

KVALSUND MASKIN & TRANSPORT AS er godkjent innen følgende områder:
FunksjonFagområdeTiltaksklasse
Funksjon: UtførendeFagområde: Grunnarbeid og landskapsutformingTiltaksklasse: 2Vis betydningSkjul betydning

Utførende, tiltaksklasse 2

Fann ikkje tekst for dette godkjenningsområdet.