Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

KVALSUND MASKIN & TRANSPORT AS

Organisasjonsnummer

945741929

Forretningsadresse

Rådhusvegen 13, 9620 KVALSUND

Postadresse

Postboks 85, 9621 KVALSUND

Antall lønnsmottakere

10

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 08.12.2021–08.12.2024

Godkjent opplæringsbedrift

KVALSUND MASKIN & TRANSPORT AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Landskapsutforming

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 2