Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

DR ING A AAS-JAKOBSEN AS

Organisasjonsnummer

941019285

Forretningsadresse

Inngang 2, Lilleakerveien 4A, 0283 OSLO

Postadresse

Inngang 2, Lilleakerveien 4A, 0283 OSLO

Webside

www.aas-jakobsen.no

Antall lønnsmottakere

169

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 12.09.2023–12.09.2026

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

DR ING A AAS-JAKOBSEN AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Geoteknikk

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Miljøsanering

Tiltaksklasse 2

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Overordnet ansvar for kontroll

Tiltaksklasse 3

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 3