Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

TT-TEKNIKK AS

Organisasjonsnummer

940484871

Forretningsadresse

Fetveien 33, 2007 KJELLER

Postadresse

Fetveien 33, 2007 KJELLER

Webside

www.tt-teknikk.no

Antall lønnsmottakere

140

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 12.11.2021–12.11.2024

Ansvarsforsikring

Yrkesskadeforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

TT-TEKNIKK AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 3