Central approval for companies

Back to search

TT-TEKNIKK AS

Organizational number

940484871

Business address

Fetveien 33, 2007 KJELLER

Postal address

Fetveien 33, 2007 KJELLER

Web page

www.tt-teknikk.no

Number of employees

140

The enterprise has central approval

Approval period: 12.11.2021–12.11.2024

Liability insurance

Occupational injury insurance

Godkjent opplæringsbedrift

TT-TEKNIKK AS is approved in the following areas:

Function Utførende

Field area Veg- og grunnarbeider

Development class 3

Function Utførende

Field area Vannforsynings- og avløpsanlegg

Development class 3