Central approval for companies

Back to search

BERTELSEN & GARPESTAD AS

Organizational number

939015159

Business address

Hovland, 4370 EGERSUND

Postal address

Hovlandsveien 70, 4374 EGERSUND

Number of employees

447

The enterprise has central approval

Approval period: 30.08.2022–30.08.2025

Occupational injury insurance

Liability insurance

Godkjent opplæringsbedrift

BERTELSEN & GARPESTAD AS is approved in the following areas:

Function Ansvarlig søker

Field area (for alle typer tiltak)

Development class 1

Function Prosjekterende

Field area Veg-, utearealer og landskapsutforming

Development class 2

Function Prosjekterende

Field area Oppmålingsteknisk prosjektering

Development class 2

Function Prosjekterende

Field area Geoteknikk

Development class 1

Function Prosjekterende

Field area Vannforsynings- og avløpsanlegg

Development class 2

Function Prosjekterende

Field area Miljøsanering

Development class 2

Function Utførende

Field area Innmåling og utstikking av tiltak

Development class 3

Function Utførende

Field area Veg- og grunnarbeider

Development class 3

Function Utførende

Field area Landskapsutforming

Development class 3

Function Utførende

Field area Vannforsynings- og avløpsanlegg

Development class 3

Function Utførende

Field area Plasstøpte betongkonstruksjoner

Development class 3

Function Utførende

Field area Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner

Development class 2

Function Utførende

Field area Riving og miljøsanering

Development class 3