Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

A L Høyer Askim AS

Organisasjonsnummer

938106827

Forretningsadresse

Stasjonsmester Frosts gate 6, 1830 ASKIM

Postadresse

Postboks 343, 1802 ASKIM

Antall lønnsmottakere

8

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 04.10.2022–04.10.2025
A L Høyer Askim AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 2

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Våtrom (i boliger)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Bygningsfysikk

Tiltaksklasse 2

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 2