Central approval for companies

Back to search

A L Høyer Askim AS

Organizational number

938106827

Business address

Stasjonsmester Frosts gate 6, 1830 ASKIM

Postal address

Postboks 343, 1802 ASKIM

Number of employees

8

The enterprise has central approval

Approval period: 04.10.2022–04.10.2025
A L Høyer Askim AS is approved in the following areas:

Function Prosjekterende

Field area Konstruksjonssikkerhet

Development class 2

Function Uavhengig kontrollerende

Field area Våtrom (i boliger)

Development class 1

Function Uavhengig kontrollerende

Field area Bygningsfysikk

Development class 2

Function Uavhengig kontrollerende

Field area Konstruksjonssikkerhet

Development class 2