Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

ALVERSUND MASKINSTASJON AS

Organisasjonsnummer

937664044

Forretningsadresse

Alvervegen 27, 5911 ALVERSUND

Postadresse

Alvervegen 27, 5911 ALVERSUND

Antall lønnsmottakere

14

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 30.09.2021–30.09.2024

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

ALVERSUND MASKINSTASJON AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Veg, utearealer og landskapsutforming

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Innmåling og utstikking av tiltak

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Plasstøpte betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 1