Central approval for companies

Back to search

ALVERSUND MASKINSTASJON AS

Organizational number

937664044

Business address

Alvervegen 27, 5911 ALVERSUND

Postal address

Alvervegen 27, 5911 ALVERSUND

Number of employees

14

The enterprise has central approval

Approval period: 30.09.2021–30.09.2024

Occupational injury insurance

Liability insurance

Godkjent opplæringsbedrift

ALVERSUND MASKINSTASJON AS is approved in the following areas:

Function Ansvarlig søker

Field area (for alle typer tiltak)

Development class 1

Function Prosjekterende

Field area Veg-, utearealer og landskapsutforming

Development class 1

Function Utførende

Field area Innmåling og utstikking av tiltak

Development class 2

Function Utførende

Field area Veg- og grunnarbeider

Development class 2

Function Utførende

Field area Vannforsynings- og avløpsanlegg

Development class 1

Function Utførende

Field area Plasstøpte betongkonstruksjoner

Development class 1