Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

UNIHEIS AS

Organisasjonsnummer

936980058

Forretningsadresse

Oslo gate 20, 0192 OSLO

Postadresse

Oslo gate 20, 0192 OSLO

Webside

www.uniheis.no

Antall lønnsmottakere

6

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 10.02.2022–10.02.2025

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

UNIHEIS AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Løfteinnretninger

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Løfteinnretninger

Tiltaksklasse 3