Central approval for companies

UNIHEIS AS

Organizational number
936980058
Business address
Oslo gate 20, 0192 OSLO
Postal address
Oslo gate 20, 0192 OSLO
Web page
www.uniheis.no
Number of employees
12

Approval period:
27.03.2019–27.03.2022

 Liability insurance

 Occupational injury insurance

 Godkjent opplæringsbedrift

UNIHEIS AS is approved in the following areas:
FunctionField areaDevelopment class
Function: Ansvarlig søkerField area: SANDREDevelopment class: 1Show meaningHide significance

Ansvarlig søker, grade 1

Tasks and responsibilities of responsible applicant are determined by the Planning and Building Act section 23-4 and described in more detail in the Building Application Regulations section 12-2 letters a-m. Project class for the applicant function will depend on complexity, including how many responsible companies will have right of responsibility and be coordinated and how many responsible tasks in the Building Application Regulations section 12-2 are relevant to the project.

For projects where project planning and performance are in a higher project class but responsibility conditions are straightforward and there is little need for coordination, the project class for the applicant function will be low.

The responsible applicant is responsible for preparing a jobs profile for the project and making this evident in the implementation plan, ref. the Building Application Regulations section 9-3.

The responsible applicant is responsible for ensuring that all tasks are assigned responsibility, including responsibility for independent control, ref. the Building Application Regulations chapter 14.

The applicant function in project class 1 covers applications of limited complexity, where there is little need for coordination for project planning, execution and control.

For example this would include applications with few stages and single-stage applications where the responsibility in the project is easily monitored and little coordination is needed.

Function: ProsjekterendeField area: LøfteinnretningerDevelopment class: 2Show meaningHide significance

Prosjekterende, grade 2

Prosjektering av ny eller vesentlig endring av eksisterende installasjon hvor krav til utførelseskompleksitet, hastighet og løftehøyde bestemmer tiltaksklassen.

Godkjenningsområdet omfatter løfteinnretninger som omfattes av forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk.

Prosjekteringen skal oppfylle funksjons- og ytelseskrav for helse, miljø og sikkerhet, universell utforming mv. i henhold til byggteknisk forskrift § 15-11.

Dokumentasjon som utarbeides omfatter dimensjonering, spesifisering og sammenstilling av produkter og komponenter, detaljering som nødvendig underlag for montering og sikkerhetskontroll av installasjonen, samt vedlikehold- og brukerinstruks (FDV) for eier.

Tiltaksklasse 2
Prosjektering av ny eller vesentlig endring av eksisterende heiser inntil 8 plan og etasjer uavhengig av driftssystemet og uten brannkrav.

Function: UtførendeField area: LøfteinnretningerDevelopment class: 2Show meaningHide significance

Utførende, grade 2

Fagområdet omfatter installasjon av ny, uskifting eller vesentlig ombygging av eksisterende løfteinnretninger.

Tiltaksklasse 2
Godkjenningsområdet omfatter installasjon av ny, ombygging eller utskifting av eksisterende løfteinnretning med middels kompleksitet eller hvor montering ikke er komplisert.

Eksempler på tiltak i tiltaksklasse 2 kan være:

  • heiser i sjakt eller uten sjakt og maskinromløse heiser inntil 8 etg. løftehøyde
  • rulletrapper, rullende fortau hvor montasje er middels krevende
CONTACT US

Phone: +47 22 47 56 00
The answer service for professional questions and for central approval is open from 10-14. You can also send us an email:

Email: post@dibk.no
Webmaster: nettredaktor@dibk.no

POSTAL ADDRESS

Postboks 8742 Youngstorget
0028 OSLO

VISITING ADDRESSES

Mariboes gate 13 0183 OSLO
Hunnsvegen 5 2821 GJØVIK

INVOICE ADDRESS

Direktoratet for byggkvalitet
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 Trondheim
Organizational number: 974 760 223
IBAN-NR: NO3763450508979

USAGE OF COOKIES

dibk.no uses cookies. The cookies are used for traffic measurement and site optimization.