Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

AURSKOG VENTILASJON OG BLIKKENSLAGERVERKSTED AS

Organisasjonsnummer

934907817

Forretningsadresse

Bogstad industrifelt, Myrfaret 4, 1930 AURSKOG

Postadresse

Linåkerveien 71, 1930 AURSKOG

Webside

www.avb.no

Antall lønnsmottakere

14

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 25.10.2021–25.10.2024

Ansvarsforsikring

Yrkesskadeforsikring

AURSKOG VENTILASJON OG BLIKKENSLAGERVERKSTED AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Ventilasjon- og klimainstallasjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Taktekkingsarbeid

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Ventilasjon- og klimainstallasjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Lufttetthet (i nye boliger)

Tiltaksklasse 1