Central approval for companies

Back to search

AURSKOG VENTILASJON OG BLIKKENSLAGERVERKSTED AS

Organizational number

934907817

Business address

Bogstad industrifelt, Myrfaret 4, 1930 AURSKOG

Postal address

Linåkerveien 71, 1930 AURSKOG

Web page

www.avb.no

Number of employees

14

The enterprise has central approval

Approval period: 25.10.2021–25.10.2024

Liability insurance

Occupational injury insurance

AURSKOG VENTILASJON OG BLIKKENSLAGERVERKSTED AS is approved in the following areas:

Function Ansvarlig søker

Field area (for alle typer tiltak)

Development class 2

Function Prosjekterende

Field area Sanitærinstallasjoner

Development class 2

Function Prosjekterende

Field area Varme- og kuldeinstallasjoner

Development class 2

Function Prosjekterende

Field area Ventilasjon- og klimainstallasjoner

Development class 3

Function Utførende

Field area Taktekkingsarbeid

Development class 2

Function Utførende

Field area Ventilasjon- og klimainstallasjoner

Development class 3

Function Uavhengig kontrollerende

Field area Lufttetthet (i nye boliger)

Development class 1