Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

A OG J BJORDAL AS

Organisasjonsnummer

925827207

Forretningsadresse

Bjordalsvegen 34, 5962 BJORDAL

Postadresse

Bjordalsvegen 34, 5962 BJORDAL

Antall lønnsmottakere

5

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 23.11.2023–23.11.2026

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

A OG J BJORDAL AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Veg, utearealer og landskapsutforming

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Innmåling og utstikking av tiltak

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Landskapsutforming

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 1