Central approval for companies

Back to search

A OG J BJORDAL AS

Organizational number

925827207

Business address

Bjordalsvegen 34, 5962 BJORDAL

Postal address

Bjordalsvegen 34, 5962 BJORDAL

Number of employees

4

The enterprise has central approval

Approval period: 23.11.2023–23.11.2026

Occupational injury insurance

Liability insurance

A OG J BJORDAL AS is approved in the following areas:

Function Ansvarlig søker

Field area (for alle typer tiltak)

Development class 1

Function Prosjekterende

Field area Veg-, utearealer og landskapsutforming

Development class 1

Function Utførende

Field area Innmåling og utstikking av tiltak

Development class 1

Function Utførende

Field area Veg- og grunnarbeider

Development class 2

Function Utførende

Field area Landskapsutforming

Development class 1

Function Utførende

Field area Vannforsynings- og avløpsanlegg

Development class 1