Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

NORSK BYGGEKONTROLL AS

Organisasjonsnummer

923419241

Forretningsadresse

Vollveien 10, 1433 ÅS

Postadresse

Vollveien 10, 1433 ÅS

Antall lønnsmottakere

3

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 27.01.2023–27.01.2026

Ansvarsforsikring

Yrkesskadeforsikring

NORSK BYGGEKONTROLL AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Overordnet ansvar for kontroll

Tiltaksklasse 2

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Våtrom (i boliger)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Lufttetthet (i nye boliger)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Bygningsfysikk

Tiltaksklasse 2

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 2

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Brannsikkerhet

Tiltaksklasse 2