Sentralt godkjente foretak

RØRLEGGERVAKTA INNLANDET - RADON-VVS AS

Organisasjonsnummer
922048584
Forretningsadresse
Disenstrandvegen 11, 2321 HAMAR
Postadresse
Disenstrandvegen 11, 2321 HAMAR
Webside
www.radon-vvs.no
Antall lønnsmottakere
2

Godkjenningsperiode:
22.08.2019–22.08.2022

 Ansvarsforsikring

 Yrkesskadeforsikring

RØRLEGGERVAKTA INNLANDET - RADON-VVS AS er godkjent innen følgende områder:
FunksjonFagområdeTiltaksklasse
Funksjon: UtførendeFagområde: SanitærinstallasjonerTiltaksklasse: 1Vis betydningSkjul betydning

Utførende, tiltaksklasse 1

Fagområdet omfatter utførelse av nye eller vesentlig endring av eksisterende sanitærinstallasjoner.

Utførelse av sanitærinstallasjoner omfatter montering av komplett rørsystem og tilhørende komponenter og utstyr. Lyd- og branntetting av rørføringer gjennom lyd- og brannskiller inngår i oppgaven.

Fagområdet omfatter også legging av vann- og avløpsledninger utenfor byggverket (stikkledninger) frem til kommunalt ledningsnett og installering av manuelle brannslanger i byggverket.

Tiltaksklasse 1
Godkjenningsområdet omfatter utførelse av nye eller vesentlig endring av eksisterende installasjoner med liten kompleksitet eller med små konsekvenser ved feil.

Eksempler på sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 1 kan være:

  • installasjoner i enebolig, tomannsbolig, rekkehus og kjedehus,
  • installasjoner i mindre bygninger for publikum og arbeidsbygninger,
  • andre installasjoner av tilsvarende kompleksitet.