Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

RØRLEGGERVAKTA INNLANDET - RADON-VVS AS

Organisasjonsnummer

922048584

Forretningsadresse

Brugata 83, 2321 HAMAR

Postadresse

Engevoldhagan 32, 2312 OTTESTAD

Webside

www.radon-vvs.no

Antall lønnsmottakere

5

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 22.02.2024–22.02.2027

Ansvarsforsikring

Yrkesskadeforsikring

RØRLEGGERVAKTA INNLANDET - RADON-VVS AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 1