Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

MASKINSTYRING AS

Organisasjonsnummer

919720441

Forretningsadresse

Ingelsrudvegen 350, 2324 VANG PÅ HEDMARKEN

Postadresse

Vognvegen 23, 2072 DAL

Antall lønnsmottakere

69

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 29.09.2023–29.09.2026
MASKINSTYRING AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Veg, utearealer og landskapsutforming

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Oppmålingsteknisk prosjektering

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Innmåling og utstikking av tiltak

Tiltaksklasse 3