Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

MASKINSTYRING AS

Organisasjonsnummer

919720441

Forretningsadresse

Ingelsrudvegen 350, 2324 VANG PÅ HEDMARKEN

Postadresse

Vognvegen 23, 2072 DAL

Antall lønnsmottakere

70

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 29.09.2023–29.09.2026
MASKINSTYRING AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Veg, utearealer og landskapsutforming

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Oppmålingsteknisk prosjektering

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Innmåling og utstikking av tiltak

Tiltaksklasse 3