Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

ALVØEN SERVICE AS

Organisasjonsnummer

918864741

Forretningsadresse

Godviksvingene 121, 5179 GODVIK

Postadresse

Godviksvingene 121, 5179 GODVIK

Antall lønnsmottakere

6

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 02.06.2023–02.06.2026
ALVØEN SERVICE AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 1