Central approval for companies

Back to search

ALVØEN SERVICE AS

Organizational number

918864741

Business address

Godviksvingene 121, 5179 GODVIK

Postal address

Godviksvingene 121, 5179 GODVIK

Number of employees

6

The enterprise has central approval

Approval period: 02.06.2023–02.06.2026
ALVØEN SERVICE AS is approved in the following areas:

Function Ansvarlig søker

Field area (for alle typer tiltak)

Development class 1

Function Prosjekterende

Field area Konstruksjonssikkerhet

Development class 1

Function Utførende

Field area Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Development class 1