Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

VESTVIKEN ENTREPRENØR AS

Organisasjonsnummer

918004750

Forretningsadresse

Loe bruk 13, 3300 HOKKSUND

Postadresse

Postboks 91, 3301 HOKKSUND

Antall lønnsmottakere

12

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 27.03.2023–27.03.2026

Ansvarsforsikring

Yrkesskadeforsikring

VESTVIKEN ENTREPRENØR AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Plasstøpte betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 2