Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

VESTVIKEN ENTREPRENØR AS

Organisasjonsnummer

918004750

Forretningsadresse

Loe bruk 13, 3300 HOKKSUND

Postadresse

Postboks 91, 3301 HOKKSUND

Antall lønnsmottakere

12

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 27.03.2023–27.03.2026

Ansvarsforsikring

Yrkesskadeforsikring

VESTVIKEN ENTREPRENØR AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Plasstøpte betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 2