Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

BREVIK AS

Organisasjonsnummer

916721153

Forretningsadresse

Gjellebekkstubben 10, 3420 LIERSKOGEN

Postadresse

Gjellebekkstubben 10, 3420 LIERSKOGEN

Antall lønnsmottakere

35

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 14.02.2022–14.02.2025

Ansvarsforsikring

Yrkesskadeforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

BREVIK AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Landskapsutforming

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 2