Central approval for companies

Back to search

BREVIK AS

Organizational number

916721153

Business address

Gjellebekkstubben 10, 3420 LIERSKOGEN

Postal address

Gjellebekkstubben 10, 3420 LIERSKOGEN

Number of employees

34

The enterprise has central approval

Approval period: 14.02.2022–14.02.2025

Liability insurance

Occupational injury insurance

Godkjent opplæringsbedrift

BREVIK AS is approved in the following areas:

Function Utførende

Field area Veg- og grunnarbeider

Development class 2

Function Utførende

Field area Landskapsutforming

Development class 2

Function Utførende

Field area Vannforsynings- og avløpsanlegg

Development class 2