Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

AKASIA KIRKE OG GRAVPLASS AS

Organisasjonsnummer

916216742

Forretningsadresse

Johan Berentsens vei 109, 5163 LAKSEVÅG

Postadresse

Postboks 4 Ytre Laksevåg, 5848 BERGEN

Webside

www.akasia.no

Antall lønnsmottakere

116

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 12.05.2022–12.05.2025

Ansvarsforsikring

Yrkesskadeforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

AKASIA KIRKE OG GRAVPLASS AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Veg, utearealer og landskapsutforming

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Oppmålingsteknisk prosjektering

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Innmåling og utstikking av tiltak

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Landskapsutforming

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Murarbeid

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Taktekkingsarbeid

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Arbeid på bevaringsverdige byggverk

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 1